Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Про зміни у процедурі погашення боргу державних та комунальних підприємств

, опубліковано 20 грудня 2022 о 12:10

Управління по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Вінницької області  інформує, що Законом України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо приватизації державного та комунального майна, яке перебуває в податковій заставі, та забезпечення адміністрування погашення податкового боргу” від 03.11.2022 р. № 2719 (далі Закон №2719), що набув чинності з 25.11.2022 р., внесенно певні зміни, що стосуються процедури погашення боргу  підприємств державної та комунальної форми власності у процесі їх приватизації.  

Так, зокрема:

- статтю 92 глави 9 “Погашення податкового боргу платників податків” розділу ІІ “Адміністрування податків, зборів, платежів”   доповнено  пунктом 92.4 такого змісту:

"92.4. Не вимагається згода контролюючого органу на відчуження у процесі приватизації державного або комунального майна у складі єдиного (цілісного) майнового комплексу державного або комунального підприємства, якщо договором купівлі-продажу об’єкта приватизації передбачено зобов’язання покупця щодо погашення у повному обсязі суми податкового боргу, у зв’язку з яким виникло право податкової застави, не пізніше шести календарних місяців з дати переходу права власності на об’єкт приватизації.

При цьому таке майно не звільняється з податкової застави до повного погашення податкового боргу його покупцем.

У випадку, передбаченому абзацом першим цього пункту, положення пунктів 92.1-92.3 цієї статті не застосовуються";

- Статтю 93 доповнено пунктом 93.5 такого змісту:

"93.5. У разі продажу у процесі приватизації єдиного (цілісного) майнового комплексу державного або комунального підприємства таке майно звільняється з податкової застави (із внесенням змін до відповідних державних реєстрів) з дня отримання контролюючим органом підтвердження повного погашення податкового боргу покупцем об’єкта приватизації";

- назву статті 98 викладено в такій редакції:

"Стаття 98. Порядок погашення грошових зобов’язань або податкового боргу у разі реорганізації платника податків або передачі єдиного (цілісного) майнового комплексу державного або комунального підприємства в оренду чи концесію, або продажу єдиного (цілісного) майнового комплексу державного або комунального підприємства у процесі приватизації";

-  абзац перший пункту 98.2 викладено в такій редакції:

"98.2. У разі якщо власник платника податків або уповноважений ним орган приймає рішення про реорганізацію такого платника податків або єдиний (цілісний) майновий комплекс державного чи комунального підприємства передається в оренду чи концесію, або здійснюється продаж єдиного (цілісного) майнового комплексу державного або комунального підприємства, грошові зобов’язання чи податковий борг підлягає врегулюванню в такому порядку";

- підпункт 98.2.4  пункту 98.2 статті 98 викладено в такій редакції:

"98.2.4. у разі передачі в оренду чи концесію єдиного (цілісного) майнового комплексу державного або комунального підприємства платник податків - орендар чи концесіонер після прийняття єдиного (цілісного) майнового комплексу державного або комунального підприємства в оренду чи концесію набуває усіх прав і обов’язків щодо погашення грошових зобов’язань чи податкового боргу, які виникли у державного або комунального підприємства до передачі єдиного (цілісного) майнового комплексу в оренду чи концесію";

- пункт 98.2 статті 98 доповнено підпунктом 98.2.5 такого змісту:

"98.2.5. у разі продажу у процесі приватизації єдиного (цілісного) майнового комплексу державного або комунального підприємства покупець набуває усіх прав та обов’язків щодо погашення податкового боргу державного або комунального підприємства, що залишився непогашеним на момент переходу права власності на об’єкт приватизації.

У разі погашення покупцем суми податкового боргу у повному обсязі та у визначений договором купівлі-продажу строк, але не пізніше шести календарних місяців з дати переходу права власності на об’єкт приватизації, штрафні санкції і пеня, передбачені статтями 124 і 129 цього Кодексу, на такі сплачені суми не застосовуються (не нараховуються), а застосовані (нараховані) підлягають анулюванню".