Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Управління правового забезпечення

опубліковано 19 квітня 2023 о 17:27

Індекс та назва структурного підрозділу: 02-32-05 Управління правового забезпечення

Телефон: (0432) 59-23-70

Начальник структурного підрозділу: Андріюк Ольга Олексіївна

Структура підрозділу:

- відділ правового супроводження діяльності;

- відділ супроводження судових спорів із загальних питань;

- відділ супроводження судових спорів за результатами планових та камеральних перевірок;

- відділ супроводження судових спорів за результатами позапланових та фактичних перевірок;

- відділ інформаційно-аналітичної роботи.

Основні завдання і функції:

- надання консультацій з питань податкового законодавства, законодавства з питань сплати єдиного внеску та іншого законодавства;

- забезпечення контролю за дотриманням законності ГУ при виконанні завдань і функцій, покладених чинним законодавством;

- участь у заходах, спрямованих на забезпечення правильного застосування ГУ податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС;

- супроводження перевірок платників податків, розгляд проєктів актів перевірок та податкових повідомлень рішень;

- перевірка на відповідність чинному законодавству проєктів: організаційно-розпорядчих документів, договорів, контрактів, податкових консультацій, листів та інших матеріалів з питань оподаткування, адміністрування єдиного внеску, а також діяльності ДПС та його територіальних органів;  

-  участь у межах компетенції у підготовці договорів (контрактів) та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів ГУ та погодження (візування) у встановленому порядку проєктів договорів ГУ у межах компетенції;

- організація та ведення позовної роботи, спрямованої на забезпечення надходження податків, зборів та інших платежів до бюджетів та державних цільових фондів;

- представництво в установленому законодавством порядку інтересів ДПС, ГУ, їх посадових осіб у судах та інших органах під час розгляду спорів;

- участь у судових справах, судових процесах та вчинення дій в усіх судах України в інтересах та від імені ДПС та її територіальних органів, без окремого доручення Голови з правами, що надані стороні, третій особі, особі, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи; 

- узагальнення правозастосовної практики за результатами розгляду спорів за участі ГУ;

-  взаємодія із судовими органами та органами виконавчої влади з метою формування єдиної позиції з податкових спорів та спорів, пов’язаних із адмініструванням єдиного внеску;

- сприяння своєчасному вжиттю заходів до усунення порушень, зазначених о документах прокурорського реагування, судових рішеннях, відповідних документах правоохоронних і контролюючих органів;

- доведення до структурних підрозділів ГУ листів ДПС, Міністерства юстиції України, роз’яснень Верховного Суду;

- участь у  межах компетенції у супроводженні судових справ та у судових засіданнях, підготовка необхідних документів.